Imaginează-ți Viața fără Cuvintele Lui – De ce Traducem Biblia?

Acasă / Articole / Imaginează-ți Viața fără Cuvintele Lui – De ce Traducem Biblia?

Cu zece ani în urmă, eu și soția mea ne-am mutat din Statele Unite în Franța (pentru a studia limba franceză), iar apoi în Camerun, Africa Centrală, ca proaspeți membri ai echipei de traducere a Bibliei Wycliffe.

Inimile noastre au fost surprinse de logica lui Pavel din Romani 10:14–17: cei trimiși trebuie să proclame Cuvântul lui Hristos, însă mulți nu au nici măcar acces la Cuvântul Scripturii, care să fie predicat. Și am fost profund mișcați să aflăm că cea mai mare concentrare de limbi care au nevoie de o începere a traducerii Bibliei se află în Asia și în Africa. Am simțit că Dumnezeu ne călăuzește să ne mutăm în Africa.

În Camerun, ne-am stabilit împreună cu copilul nostru nou-născut într-o casă dintr-un sat, pentru a oferi sprijin exegetic într-un proiect activ de traducere a Vechiului Testament, printre oamenii tribului Funom (pseudonim folosit pentru a proteja lucrarea).

Fratele Kimal, un lider plin de har și de viziune, un urmaș înflăcărat al Domnului Isus, era președintele comitetului de limbă. În ciuda faptului că era o zi furtunoasă din timpul sezonului ploios, el și alți frați din tribul Funom ne-au salutat la sosire cu zâmbete mari și inimi calde, iar noi ne-am alăturat lucrării de traducere. Acești frați care își dedică viața lucrării de traducere sunt oameni din tribul Funom, aparținând organizațiilor Wycliffe, Tyndale și Luther. Ce onoare a fost să slujesc alături de ei! Eu și soția mea am avut o luna de miere minunata. Însă doar o luna.

Realitatea și-a făcut simțită prezența rapid. Soția mea, însărcinată la acel moment cu cel de-al doilea copil, a contractat malaria. Am fost întinși la maxim, atât fizic cât și psihic, încercând să ne aranjândăm casa, învățând limba, asistând la traducere și adaptându-ne la cultura și obiceiurile din jurul nostru. Oamenii de pretutindeni aveau nevoi aparent copleșitoare – fizice, spirituale și multe altele. Apelurile la rugăciune din partea majorității religioase din regiune veneau de cinci ori pe zi, din zorii zilei până la apusul soarelui.

Am ales repede să transformăm aceste apeluri în memento-uri de a ne ruga cu sinceritate ca Dumnezeu să ne reîmprospăteze cu Evanghelia, să-i schimbe pe oameni ca ei să se supună domniei Lui și să facă în așa fel ca al Său Cuvânt să „să se răspândească și să fie proslăvit” (2 Tesaloniceni 3:1). Chiar și în mijlocul tuturor acestor provocări, a fost o bucurie să fiu alături de oamenii tribului Funom.

Puțin peste un an, organizația noastră ne-a cerut să evacuăm zona, din motive de siguranță. A trebuit să plecăm, dar Scriptura tradusă va rămâne. Și frații din tribul Funom continuă să îndeplinească Marea Trimitere, cu Noul Testament tradus anterior în mână, în timp ce lucrează la traducerea Vechiului Testament. În prezent nu locuim în Camerun, dar acum investim în mai multe grupuri lingvistice din Africa și Asia, eu slujind ca și consultant în traducere. Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru privilegiul de a ajuta până acum optsprezece grupuri lingvistice să aibă acces la o porțiune mai mare din Sfânta Scriptură.

Paradoxul traducerii din ziua de azi

Ca vorbitori de limba engleză, putem pierde cu ușurință din vedere sarcina și valoarea traducerii Bibliei. Cu mai mult de 500 de traduceri ale Bibliei doar în engleză, este ușor să luăm totul ca de apucat și să uităm bogata istorie a traducerii Bibliei. Cu mai bine de o mie de ani în urmă, savanți precum Bede și Aldhelm (secolele VII și VIII), Wycliffe (secolul al XIV-lea) și Tyndale (secolul al XVI-lea) au tradus Biblia (sau porțiuni din Biblie) în engleză. Biblia în limba engleză face parte dintr-o tradiție puternică a traducerii Bibliei pentru un public care altfel nu ar fi înțeles bine (sau deloc) Scripturile: greacă (Septuaginta, Vechiul Testament), aramaică (Targum, Vechiul Testament), latină (Vulgata), siriană (Peshitta), coptă și multe altele.

În timp ce vorbitorii de limbi cu astfel de traduceri se bucură de această tradiție bogată, acesta nu este cazul pentru mai bine de 2.000 din cele 7.352 de limbi vii cunoscute, care nu au nici măcar un cuvânt din Scriptură tradus. Acesta este paradoxul în care trăim astăzi: un banchet extravagant de traduceri biblice disponibile în limbi de comunicare mai largă (precum engleza), dar sărăcie biblică printre aproape o treime din grupurile lingvistice ale lumii.

De ce să traduci Biblia?

Traducerea Bibliei nu este doar o strategie a lucrării de misiune. Ea este vitală pentru toate eforturile misionare, deoarece împlinirea Marii Trimiteri presupune asumarea sarcinii traducerii Bibliei: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile” (Matei 28: 19-20). Deși primul text al acestor versete este în limba greacă, faptul că putem citi, predica, studia și memora astăzi aceste versete în engleză (sau română, n. tr.) se datorează traducerii Bibliei.

În plus, facerea de ucenici implică învățarea tuturor neamurilor „să păzească tot ce v-am poruncit [Domnul Isus]” (Matei 28:20). O astfel de învățare presupune rostirea cuvintelor într-un limbaj inteligibil, pentru a comunica poruncile Domnului Isus. Cu atât mai mult, este necesară traducerea Bibliei, deoarece Domnul Isus ne-a poruncit să învățăm „toate neamurile” (adică grupurile etnice), iar multe dintre ele încă nu au nici măcar un cuvânt din Biblie tradus. Faptul că Domnul Isus le cere ucenicilor Săi să păzească tot ceea ce El a poruncit – nu doar câteva concepte ușor de înțeles într-o limbă străină – sugerează în continuare întreprinderea și necesitatea traducerii Bibliei.

Marele paragraf al trimiterii misionare din Romani 10:14–21 conține o presupunere similară. Romani 10:17 spune: „Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” Cuvântul tradus este esențial pentru ca oamenii să înțeleagă cu adevărat mesajul lui Hristos și să se încreadă în El. Acest verset se aplică și celor peste 400 de grupuri de limbă surdă care nu au Scriptura. Așa cum cei care au primit prima dată scrisoarea lui Pavel către romani aveau nevoie de cineva care să citească (cu proprii săi ochi) și să comunice această scrisoare, la fel și astăzi, pentru a veni la credința în Domnul Isus, toți oamenii – inclusiv surzii – au nevoie de o traducere a Scripturilor care le-au fost comunicate.

Ce este în joc?

Până la urmă, ceea ce este în joc în traducerea Bibliei este lauda și slava aduse Mielului care a fost înjunghiat. Apocalipsa prevede o împărăție de oameni din fiecare trib, popor și limbă (Apocalipsa 5:9; 7:9). Traducerea Bibliei are drept scop ca Dumnezeul nostru și Mielul să primească tot mai multe laude, deoarece Cuvântul tradus afectează grupuri etnice din întreaga lume.

Astfel, pentru vecinul tău vorbitor de limbă engleză (română, n. tr.), vorbitorul monolingv al unei limbi dintr-un sat și pentru mulți vorbitori multilingvi care au Cuvântul lui Dumnezeu numai în a doua sau a treia limbă, traducerea Bibliei este vitală pentru a împlini Trimiterea încredințată de Domnului Isus. După cum mărturisesc vorbitorii multilingvi (surzi), pur și simplu nu este suficient să îi învățați o limbă de comunicare mai largă în care Scriptura este tradusă (engleză, franceză, spaniolă, birmană sau limbajul american de semne), deoarece aceasta nu este o limbă care vorbește inimii lor.

Tradu și Vechiul Testament

Traducerea Bibliei începe adesea cu eforturi concentrate de a traduce Noul Testament, și aceasta din motive întemeiate. De exemplu, Noul Testament arată împlinirea în Noul Legământ a anticipărilor Vechiului Legământ, a lucrărilor și a cuvintelor lui Isus Mesia, ca punctul culminant la istoriei mântuirii (Evrei 1:1–4) și articulații clare ale Evangheliei (1 Corinteni 15 :1-11). Îl lăudăm pe Dumnezeu că 1.550 de grupuri lingvistice au Noul Testament disponibil și 2.908 de programe de traducere sunt active în prezent (prin comparație, 696 de grupuri lingvistice au Biblia completă).

Cu toate acestea, Dumnezeu ne-a dat o Carte întreagă, nu doar ultimele capitole.

Astăzi, grupurile ligvistice de pe fiecare continent încearcă să ceară Biblia completă, inclusiv primele trei sferturi (pe care le numim Vechiul Testament). Scripturile din primul legământ nu erau doar pentru oamenii primului legământ al lui Dumnezeu. Vechiul Testament este și pentru creștini, ca ei să primească „învățătură”, „mângâiere” și „nădejde” (Romani 15: 4); pentru a avea oportunitea proclame „tot planul lui Dumnezeu” (Fapte 20:27) și pentru a ști cum poate pretinde Pavel că „Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi” (1 Corinteni 15:3).

De-abea aștept întreaga Biblie

Nu voi uita niciodată ziua în care eu și soția mea ne plimbam pe câmpul din Camerun, împreună cu fratele Kimal. Tribul Funom sărbătorise publicarea Noului Testament cu cinci ani înainte, însă el ne-a spus cu pasiune că oamenii sunt dornici să aibă întreaga Biblie: „A durat mai mult de treizeci de ani pentru a traduce Noul Testament. Nu putem aștepta tot atât de mult pentru Vechiul Testament.”

Traducerea Bibliei este pentru tribul Funom din Africa. Ea este pentru Biserica din Asia, din America și din Europa. Și este pentru femeia etiopiană care a sărbătorit fiecare sărbătoare bisericească întreaga ei viață, dar a plâns atunci când a ascultat o înregistrare audio a răstignirii Domnului Isus în propria ei limbă, spunând: „Nu știam că Hristos a murit așa.”

Traducerea Bibliei nu este o strategie opțională pentru lucrarea de misiune; ea este esențială. Acest lucru se deduce, așa cum am văzut, din textele principale care vorbesc depre misiune în Noul Testament, și multe grupuri lingvistice doresc nu doar o parte din Cuvântul revelat al lui Dumnezeu, ci întreaga Biblie – atât Noul Testament, cât și Vechiul Testament. O, cât de vitală este traducerea Bibliei pentru biserica din întreaga lume!

Chris Tachick
Preluat de la: www.desiringgod.org