Lanţul misionar

Acasă / Știri / Lanţul misionar

Un creştin dornic să-L mărturisească pe Hristos nu poate, pur şi simplu, să sară întrun avion cu destinaţia X şi să se aştepte la mari şanse de reuşită pe câmpul de misiune. De ce acest lucru? Pentru că misiunea este mult mai complexă decât pare la prima vedere. Misiunea este un proces dinamic de răspândire a Evangheliei până la marginile pământului prin angrenarea diverselor daruri ale unor oameni consacraţi, asemenea unor verigi vii.

Verigi în lanţul misiunii

Conform Scripturii, misionarii sunt oameni care au primit o chemare din partea lui Dumnezeu, sunt împuterniciţi de Duhul Sfânt şi trimişi de Biserica locală pentru a vesti Evanghelia (Fapte 13:2). Dar pentru că o biserică locală nu deţine toate verigile necesare pentru ca trimisul să ajungă în locul unde este nevoie de el, Dumnezeu a rânduit ceea ce în termeni de specialitate numim sodalităţi sau organizaţii precum Agenţia de misiune Kairos. Agenţia vine în sprijinul bisericilor locale în procesul de trimitere, susţinere şi primire a misionarilor ei.

Aşadar, care sunt aceste verigi vii?

  1. Mobilizatorul – acesta ar putea fi un creştin cu viziune globală, un predicator biblic, înflăcărat pentru misiunea transculturală sau un reprezentant al Departamentului de Mobilizare al agenţiei de misiune. El inspiră Biserica prin învăţătura biblică pe care o transmite, cultivă spiritul misionar şi cheamă la implicare concretă, prezentând nevoile de pe câmpul de misiune.

  2. Biserica trimiţătoare (Fapte 13: 1-3) – discerne chemarea specifică a lui Dumnezeu, îl recunoaşte pe cel chemat, îl mandatează; se roagă, încurajează moral şi spiritual şi susţine financiar (de cele mai multe ori prin intermediul agenţiei de misiune cu care lucrează).

  3. Instructorul – pentru că lucrarea misionară presupune adaptare la o nouă cultură, şoc cultural, o măsură însemnată de stres, instruirea este de importanţă vitală. Aşadar, Şcoala de misiune Kairos vine în sprijinul acestei nevoi. După cum Domnul Isus Şi-a instruit ucenicii pentru lucrare, misionari cu experienţă, prin intermediul Şcolii de misiune, transmit candidaţilor nu doar informaţii, ci şi deprinderile necesare unei slujiri într-un context cultural diferit.

  4. Strategul – candidaţii la misiune deseori se confruntă cu întrebarea: unde mă doreşte Dumnezeu? Unde sunt nevoile cele mai mari? Care este lucrarea la care sunt chemat? De aceea, Departamentul de strategie şi viziune îşi are menirea să recunoască chemările macedonene, uşile deschise şi să ofere informaţii actualizate în privinţa zonelor în care este nevoie de misionari. Tot strategul este cel care îşi pune la dispoziţie experienţa şi darul, ajutând la realizarea proiectelor locale ale misionarilor.

  5. Consilierul – mutarea pe câmpul de misiune, perioada de slujire şi întoarcerea acasă se aseamănă cu fazele de zbor ale unui avion: decolare, zborul în sine şi aterizarea, care generează mult stres, tensiune şi necesitatea unei concentrări maxime pentru atingerea scopului stabilit. De aceea rolul consilierului este vital.

  6. Mediatorul – pentru că lucrarea de misiune este o lucrare făcută în echipă, o bună comunicare este extrem de importantă. Aşadar, Departamentul Media şi de Publicaţii se ocupă de editarea şi publicarea revistei de informare Crediţa pe glob, de ştirile publicate pe site sau trimise prin reţeaua de e-mailFacebook ş.a.m.d. Acestea sunt mai mult decât necesare, dacă misionarul se aşteaptă să fie sprijinit de cei deacasă din punct de vedere moral, spiritual şi financiar. Când suntem informaţi ne putem ruga pentru motive concrete. Putem sprijini eficient.

  7. Contabilul – nu este o noutate că misiunea se face şi cu bani. Aşadar Departamentul financiar stabileşte bugetul misionarului, face transferurile bancare cu donaţiile primite, ţine contabilitatea şi oferă bilanţurile anuale, asigurându-se că aceşti bani sunt administraţi în mod responsabil, conform dorinţei donatorului şi în funcţie de nevoi.

Acum închipuiţi-vă lanţul misionar cu verigi lipsă sau… verigi slabe. Ar mai propăşi astfel lucrarea de misiune?

Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi?(Romani 10:13-15)

S-ar putea ca unii care sunt prea puţin implicaţi sau interesaţi de misiunea transculturală să nu realizeze de câţi oameni este nevoie în acest proces de răspândire a Evangheliei. S-ar putea ca noi să avem ochi să vedem doar misionarul din linia întâi, dar în realitate sunt mulţi alţii, în linia a doua, care îşi consacră timpul şi energia pentru sprijinirea misionarului, asigurându-i cele necesare vieţii şi slujirii. Toate aceste verigi vii sunt la fel de importante. Care este partea ta în acest proces?

Lăsaţi un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicată.