România: 10 ani de istorie a Agenţiei de Misiune Externă Kairos

Acasă / Europa / România: 10 ani de istorie a Agenţiei de Misiune Externă Kairos

România: 10 ani de istorie a Agenţiei de Misiune Externă Kairos

În vara anului 2006, 3 tineri cu viziune misionară, din localitatea Suceava, au început să se întâlnească săptămânal pentru rugăciune. Ne rugam pentru o viziune misionară în rândul bisericilor evanghelice din România, pentru cele trei familii Creştine după Evanghelie plecate pe câmpul de misiune în India, Malawi şi Ghana, cât şi pentru Biserica persecutată. La scurt timp, grupul a crescut la 40 de persoane. Aşa a început Agenţia de misiune externă Kairos.

         Uşile se deschid providenţial

Viziunea misiunii transculturale era aproape inexistentă în bisericile noastre înainte de anul 2000, deoarece teologia misiunii lipsea din învăţătura propovăduită în bisericile Creştinilor după Evanghelie. De aceea, pionierii români care s-au dedicat misiunii externe se poate spune că au plecat mai mult pe cont propriu.

Când vizitam bisericile, deseori eram întâmpinaţi cu suspiciune şi o atitudine rece. Informaţiile despre sarcina rămasă şi grupurile etnice neevanghelizate erau lucruri atât de noi, încât păreau de neînţeles, şi în nici un caz nu responsabilizau în vreun fel. În România, misiune însemna să faci evanghelizare în împrejurimile localităţii tale, era „pentru ai tăi” şi în nici un caz pentru etnos-uri.

Aşadar, deschiderea pe care au cunoscut-o bisericile evanghelice pentru viziunea globală a fost absolut providenţială. Era nevoie de momentul kairos pentru români.

        Mobilizarea – o prioritate

O dată înfiinţată Agenţia Kairos, lucrarea de mobilizare a devenit o prioritate. Mesajul nostru era: Acum este timpul potrivit pentru România – să trimită misionarisă se roagesă sprijine financiar şi moral şi să-i mobilizeze şi pe alţii la misiune. Dacă ani la rând, încă din perioada comunistă şi mai ales după anii de după Revoluţia din decembrie 1989, ne-am bucurat de rugăciunile şi lucrarea fraţilor din Vest, care veneau cu mari sacrificii la noi, iată că sosise timpul ca şi românii să devină o binecuvântare pentru alte popoare.

Viziunea misiunii externe prindea tot mai mult contur. O adunare după alta se deschideau pentru susţinerea misiunii transculturale. Pentru că avem convingerea că biserica locală este cea care trimite misionari, în lucrarea noastră am pus accentual pe informareamotivarea şi echiparea adunărilor locale.

Mobilizarea s-a făcut prin: organizarea de conferinţe şi evenimente misionare în diferite zone din ţară, întâlniri personale cu prezbiteri ai unor biserici, publicarea într-un tiraj de 2.500 exemplare a revistei Credinţa pe glob, care conţine scrisorile de informare ale misionarilor, prin materiale informative, ghiduri de rugăciune şi alte publicaţii, prin cursurile Kairos ş.a.

Unul dintre factorii care a facilitat deschiderea Bisericilor Creştine după Evanghelie pentru viziunea transculturală a fost faptul că Agenţia Kairos nu a fost percepută ca străină de către bisericile româneşti. Caracterul indigen şi naţional al agenţiei, precum şi aportul în această mişcare al fraţilor recunoscuţi şi apreciaţi în zonele din care proveneau au condus la o deschidere tot mai mare a bisericilor. Liderii bisericilor vizitate au început să ne contacteze cu dorinţa de a deveni biserici misionare.

          Schimbări şi minuni

Îi mulţumim Domnului că sub ochii noştrii viziunea misiunii a crescut! Bisericile au început să se roage pentru misionari în timpul întâlnirilor săptămânale, în unele locaţii având chiar zile speciale de rugăciune. Anul acesta am fost deosebit de impresionat când am vizitat biserica Creştină după Evanghelie din Codlea, judeţul Braşov, unde un grup de luptători în rugăciune se întâlnesc zilnic pentru susţinerea misionarilor.

Tinerii de la grupul de rugăciune din Suceava au devenit primii voluntari Kairos, implicaţi cu pasiune în organizarea de evenimente misionare şi conferinţe. Aceşti tineri promovau misiunea, însă nu avuseseră încă ocazia să meargă ei înşişi în afara ţării. O parte dintre ei erau nerăbdători să se implice în linia întâi. Aşadar, a doua lucrare de anvergură a fost organizarea călătoriilor pe termen scurt începând din anul 2008. Am început cu ţările vecine României (R. Moldova, Ucraina, Bulgaria) şi an de an s-a adăugat o destinaţie nouă: Turcia, India, Mongolia, Myanmar, Madagascar şi Peru.

În această decadă am experimentat noi minuni în care Dumnezeu ne-a surprins ridicând secerători la timpul potrivit. Atât lucrători pe termen scurt, cât şi misionari pe termen lung s-au implicat cu pasiune în fiecare an. În anul 2008 ne-am rugat cu grupul pentru 12 familii de misionari români de carieră şi asta pentru că ne doream un calendar de rugăciune în care să fie prezentată câte o familie de misionari în fiecare lună. La mai puţin de doi ani am constatat că rugăciunea ne-a fost ascultată şi calendarul putea fi realizat. Când apărea o nouă destinaţie pe lista noastră pentru călătoriile pe termen scurt, nu după mult timp Domnul ridica şi lucrători care să se stabilească acolo pe termen lung.

Pregătirea misionarilor devenea o necesitate. Astfel, tot la Suceava, în 2009, se înfiinţează Şcoala de misiune externă Kairos. Mulţi dintre studenţi sunt astăzi pe câmpul de misiune. Începând cu anul 2013, Şcoala Kairos a intrat în parteneriat cu Tilsley College din Motherwell, Scoţia, în cadrul căruia studenţii români au avut binecuvântarea să parcurgă modulele din lunile ianuarie-martie ale acestei şcoli.

Faptul că Bisericile CDE din România au început să trimită misionari pe termen lung este o altă minune. Şi chiar mai mult decât atât, membrii din aceste biserici au vizitat pe misionarii lor, pe câmpul de misiune. Toţi aceştia, la întoarcerea acasă, au devenit nişte adevăraţi mobilizatori pentru misiunea transculturală.

Vorbind despre minuni, trebuie amintit şi că susţinerea financiară pentru misionarii români este integral românească. Fondurile pentru susţinerea misionarilor vin de obicei din bisericile româneşti, mai mari sau mai mici, de la persoane individuale, oameni de afaceri sau de la românii din diaspora.

Nu numai că bisericile s-au deschis pentru susţinerea financiară a misionarilor români, ci an de an, au dăruit tot mai generos. Voluntarii Kairos au avut idei dintre cele mai creative pentru strângerea de fonduri: de la organizare de standuri de carte, donate de către participanţi, vândute apoi pentru a susţine proiecte misionare, la campionate de fotbal (Vietnam Cup, Indian Cup etc.), la care participanţii contribuiau cu o taxă de înscriere, la colectarea Fişelor fiscale prin care 2% din impozitul pe venit datorat statului este redirecţionat către lucrarea misionară ş.a.m.d.

Dumnezeu a purtat de grijă în mod providenţial atât pentru cheltuielile de la Secretariat, cât şi pentru publicaţii. Prin parteneriatul cu Echoes of Service, pe lângă îndrumarea logistică, am beneficiat anual de un ajutor financiar substanţial, care a acoperit un procent important din cheltuielile de la Secretariat.

            Extinderea lucrării într-o mişcare naţională

Astăzi, prin harul lui Dumnezeu, Agenţia numără 8 departamente: Personal, Mobilizare, Financiar, Media, Proiecte, Parteneriate, Publicaţii şi Instruire; 13 centre zonale; peste 30 de voluntari şi 20 de familii de misionari transculturali din rândul Bisericilor Creştine după Evanghelie.

Dezvoltarea departamentelor şi a centrelor zonale a fost un salt necesar care a dus la extinderea Agenţiei la nivel naţional. S-a constituit ca prioritate asistarea bisericilor locale în trimiterea, susţinerea şi primirea misionarilor şi, în acelaşi timp, consilierea şi oferirea de membercare misionarilor.

Este un mare privilegiu pentru noi, românii, non-vestici, să fim părtaşi lucrării de răspândire a Evangheliei până la marginile pământului, alături de fraţii noştri din Vest. Este harul de care ne face parte Dumnezeu! De aceea, cu ajutorul Lui, dorim să mergem mai departe, astfel încât, şi prin slujirea noastră, Numele Domnului Isus să fie proslăvit printre toate popoarele şi mulţimi de oameni dintre neamuri să fie aduse la credinţă!

Valentin & Mlădiţa Hrihorciuc

Lăsaţi un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicată.