Susţinerea misionarilor şi responsabilitatea bisericilor

Acasă / Știri / Susţinerea misionarilor şi responsabilitatea bisericilor

Cine primeşte un proroc (misionar), în numele unui proroc (misionar), va primi răsplata unui proroc (misionar).

Matei 10:41

Tot mai desele veşti că noi tineri aleg să răspundă chemării lui Dumnezeu la misiunea transculturală, sunt dublate şi de responsabilitatea celor din linia doi. Bisericilor şi credincioşilor care le compun, le revine datoria de a-i susţine pe aceia care se dedică misiunii transculturale. Şi aceasta implică nu doar acele biserici locale care au trimişi misionari, sau care au adoptat unul sau mai mulţi din cei deja implicaţi, ci toate acelea care simt cu această lucrare.

Misionarii au nevoie de susţinere bisericilor. Cum pot acestea să-i susţină vom vedea în câteva direcţii:

  1. Misionarii pot fi susţinuţi moral

Au nevoie de încurajare, de îmbărbătare, de un gând bun. Au nevoie să ştie că nu-s uitaţi şi nebăgaţi în seamă. Au nevoie să ştie că înţelegem lucrarea lor şi-o considerăm importantă. Prin încurajarea oferită simţim cu nevoia, starea şi lucrarea lor.

Unii sunt singuri pe câmpuri diverse de misiune, şi faptul că-i încurajăm şi că le suntem alături le dă curaj să reziste şi să meargă mai departe.

Să ne gândim, spre exemplu, la Urie hetitul, care a murit pe câmpul de luptă fiindcă toţi s-au dat la o parte din preajma lui, expunându-l astfel pericolului (2 Samuel 11:15-17). Apostolul Pavel, spre apusul vieţii şi-a lucrării misionare, îşi exprimă dezamăgirea că-n unele momente grele a rămas singur, fiind părăsit de ceilalţi (2 Timotei 4:16). În acelaşi timp, Dumnezeu a fost lângă trimisul Său întărindu-l şi dându-i curaj (2 Timotei 4:17-18).

Dacă ne-am întreba ce putem face, răspunsul se poate concretiza în diverse moduri în zilele noastre, datorită tehnicii avansate: e-mail, telefon, skype, whatsapp, ş.a. Numai timp şi disponibilitate să avem.

  1. Misionarii pot fi susţinuţi spiritual

    Au nevoie de rugăciunile noastre. Sunt implicaţi într-un război spiritual foarte intens, cu duhuri rele, idolatrie, ocultism, vrăjitorie ş.a. Rugăciunile noastre îi întăresc pe fraţii noştri din prima linie, şi îi protejează în acest război spiritual. Uneori e un război de uzură, cu multe implicaţii.

Rugăciunea trece dincolo de graniţele ţărilor şi ajunge la fraţii şi surorile noastre de departe. De aceea scrisorile primite de la ei sunt însoţite de cereri de rugăciune. Astfel toţi suntem parte la lucrarea de mijlocire pentru ei.

Domnul Isus în agonia din Grădina Gheţimani a dorit să-i aibă pe câţiva aproape, să fie susţinut în rugăciune de aceştia (Matei 26:38, 40-41). Apostolul Petru aflându-se închis de Irod, era susţinut în rugăciune de biserica din Ierusalim (Faptele Apostolilor 12:5). Iar rugăciunile sfinţilor au deschis încuietorile temniţei şi l-au eliberat pe Petru (12:6-11). Apostolul Pavel cere efesenilor să fie susţinut în rugăciune, pentru ca orice prilej de predicare a Evangheliei să fie însoţit de curaj (Efeseni 6:18-20).

Susţinerea în rugăciune poate fi concretizată în orele de rugăciune ale bisericilor, în grupuri de rugăciune sau rugăciunile noastre personale.

  1. Misionarii pot fi susţinuţi material

Eu poate nu pot ajunge într-o ţară sau alta, dar banii mei pot s-o facă. Prin contribuţia noastră investim în lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu aici pe pământ. Fiecare om atins de Evanghelie devine parte din Împărăţie şi duce Împărăţia în mediul lui.

Nu luăm nici un ban cu noi în cer, dar îi putem trimite dinainte acolo pentru slava lui Dumnezeu şi lucrarea Lui. Suntem administratori ai lucrurilor materiale primite, fie investitori şi înţelepţi, fie risipitori şi neînţelepţi. Misionarii noştri nu sunt salariaţi, ei trăiesc din ceea ce primesc. Şi lucrarea pe care o fac nu este motivată de un câştig material, ci de unul spiritual.

Biserica primară, deşi se confrunta cu sărăcie şi nevoie, era atât de darnică, încât despre macedoneni ni se spune că s-au dat până şi pe ei înşişi, neavând ce să mai dea material (2 Corinteni 8:1-5). Tesalonicenii, de asemenea, susţineau lucrarea apostolului Pavel (Filipeni 4:16). Strângerea de donaţii (ajutoare) era o rânduială stabilită de apostolul Pavel în bisericile locale din primul secol (1 Corinteni 16:1-3).

Susţinerea materială este foarte importantă, şi se poate concretiza în donaţii şi colecte către Agenţia Kairos, sau adoptarea unui misionar şi susţinut direct.

***

Misionarii români s-au înmulţit, oare s-au înmulţit şi susţinătorii lor? Au nevoie de noi! Să răspundem acestor nevoi! Eşti gata de sacrificiul acesta? Îţi vei primi şi răsplata!

ÎNCURAJEAZĂ ->ROAGĂ-TE -> DĂRUIEŞTE

Bogdan Emanuel Răduţ

25 august 2015

Lăsaţi un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicată.