Ce se întâmplă cu cei care nu au auzit niciodată?

Acasă / Uncategorized / Ce se întâmplă cu cei care nu au auzit niciodată?

Scrisoare despre rai și iad către un copil de 12 ani

Dragă ……..,

M-ai întrebat ce se întâmplă cu oamenii care trăiesc departe de Evanghelie, care nu au auzit niciodată despre Isus și mor fără să creadă în El. Iată ce cred că învață Biblia.

Dumnezeu îi pedepsește întotdeauna pe oameni datorită a ceea ce știu și eșuează să creadă. Cu alte cuvinte, niciunul din cei care nu au auzit despre Isus nu va fi condamnat pentru că nu a crezut în Isus.

Aceasta înseamnă că oamenii vor fi mântuiți și vor merge în cer dacă nu au auzit niciodată despre Isus? Nu, nu asta ne spune Dumnezeu în Biblie.

Pasajul principal din Biblie care vorbește despre acest lucru este Romani 1:18–23. Iată ce spune. Apoi voi face un comentariu sau două.

Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăduşă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi, fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.

Observă câteva lucruri:

1. Toți oamenii Îl cunosc pe Dumnezeu” chiar dacă nu au auzit niciodată vreun cuvânt din Biblie. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei (Romani 1:19). Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu… (Romani 1:21).

2. Modul în care ei Îl cunosc pe Dumnezeu este prin felul în care Dumnezeu a creat lumea și propriile lor conștiințe (Romani 1:19-20).

3. Deși îl cunosc pe Dumnezeu, nimeni din cei care Îl cunosc pe Dumnezeu, nicăieri în lume, nu-L onorează pe Dumnezeu ca Dumnezeu și nici nu-I aduce mulțimiri (Romani 1:21). Dimpotrivă, ei înăbușe adevărul (Romani 1:18). Asta înseamnă că ei se opun adevărului în adâncul inimii lor și îl schimă pentru alte lucruri pe care le preferă (Romani 1:23).

4. Așadar, ei nu se pot dezvinovăți (Romani 1:20). Asta înseamnă că sunt vinovați și merită să fie pedepsiți. Deci, nu cred că Biblia învață că oamenii pot fi mântuiți fără să audă Evanghelia. Privește la ceea ce spune Pavel în Romani 10:13-17. Trebuie să auzi Evanghelia ca să fii mântuit.

Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: „Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?” Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

Așadar, haide să ne rugăm pentru misionari, și să Îl întrebăm pe Dumnezeu dacă poate ar trebui să ne numărăm și noi printre ei. Lumea chiar are nevoie de mai mulți oameni ca să le spună tuturor oamenilor pierduți despre Isus și despre extraordinara veste bună că El a murit pentru păcătoși, pentru ca oricine crede să fie mântuit.

Mulțumesc pentru întrebarea bună pe care mi-ai adresat-o. Continuă să te rogi și să citești Biblia. Dumnezeu îți va da o înțelegere tot mai clară.

John Piper
www.desiringgod.org