Magazin

Kairos - Maturitatea Spirituală back

Maturitatea Spirituală – Biblical Eldership Resources

0 din 5

14,00 lei

Categorie: Literatură

Comenzi telefonice la 0753 915 323

Descriere

Maturitatea Spirituală: un studiu bazat pe calitățile prezbiterilor

Publicată în limba engleză de Biblical Eldership Resources și preluată în limba română de Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România.

O evaluare a maturităţii creştine, realizată pe baza standardelor prezentate în: Tit 1:6-9, Timotei 3:2-7, Petru 5:1-4 și Faptele apostolilor 20:28. Aceste calități reprezintă standardul maturității spirituale pe care orice creștin ar trebui să se străduiască să îl atingă. Oricui vrea să crească din punct de vedere spiritual i-ar fi de folos să studieze imaginea maturității ce se regăsește în calitățile prezbiterilor.

„Acest studiu reprezintă un efort unit al echipei Biblical Eidership Resources. Însă recunoaştem ajutorul multor prezbiteri, care prin interacţiunile lor au influenţat, fără să ştie, înţelegerea noastră ceea ce priveşte aceste trăsături şi ne-au ajutat să le vedem nu ca limitate doar liderilor bisericilor, ci ca pe nişte caracteristici spre care toţi creştinii ar trebui tindă. Am descoperit pentru prima dată ideea unui test al calităţilor la John Hopler şi la organiza-ţia Great Commission Churches.

Am preluat ideea şi am dezvoltat-o intr-un studiu mai compact. Apreciem munca lor in acest domeniu. Vrem să dedicăm această carte tuturor prezbiterilor bisericilor locale din toată lumea, acelora care „păstoresc turma Domnului printre voi”, zi şi noapte. Eforturile lor in slujirea Marelui Păstor, pline de credinţă şi sacrificii, vor fi pe deplin răsplătite cu cununa vieţii la revenirea Lui (1 Petru 5:2, 4). Chiar dacă mulţi vor beneficia de pe urma acestui studiu despre trăsăturile prezbiterilor, în scrierea cărţii atenţia noastră s-a îndreptat, în primul rând, către prezbiteri şi prezbiteri în devenire. Într-o epocă în care predicatorilor şi scriitorilor populari li se acordă foarte multă atenţie în comunitatea creştină, prezbiterii bisericilor locale sunt adevăraţii eroi ai credinţei, deşi nevestiţi și netrâmbiţa-ţi.

Fie ca Domnui să îi ajute pe prezbiteri ca, în urma studiului, caracterul lor să se dezvoite şi capacitatea lor de a păstori turma Domnului să crescă. Ne mai rugăm ca acestă binecuvântare să fie şi peste cei care calcă pe urmele prezbiterilor şi acest studiu să fie o cale către maturitatea spirituală.” (Prefață, Echipa Biblical Eldership Resources)