Situație de asediu

Acasă / Asia / Situație de asediu

Familia Ionescu, India

Copiii au construit camioane

A fost pusă structura acoperișului

„Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu… ?” (2 Petru 3:11, 12a)
La fel ca Israel, omenirea a ales neascultarea și din această cauză trebuie să sufere disciplinarea lui Dumnezeu. Șurubul se strânge cu scopul de a ne aduce înapoi într-o relație sinceră cu Dumnezeu. După cum este scris în 2 Petru 3:11-18, El dorește ca în viața noastră să domnească sfințenia, evlavia, neprihănirea și pacea: „Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace” (v. 13, 14). Bineînțeles că toate acestea sunt posibile în viața noastră numai prin Domnul Isus, dacă depindem de El, și alegem să trăim viața Lui.
Ceea ce este pentru lume o veste rea, pentru noi este o veste bună. Chiar și moartea este pentru cei credincioși o veste bună, pentru că noi vom fi împreună cu Dumnezeu, în dragostea, mângâiere și binecuvântarea Lui veșnică. Asta nu înseamnă să ne grăbim moartea, ci să grăbim venirea Zilei Domnului (v. 12, 13), cu toată judecata ei pentru lume și mântuire pentru noi. Lumea grăbește venirea Zilei Domnului adâncindu-se în păcat. Noi grăbim același lucru printr-o trăire plăcută lui Dumnezeu și prin vestirea Evangheliei. Atunci se va împlini numărul celor aleși și păcatul omenirii va atinge culmea pedepsei sfinte.
Sub asediu nu sunt așa de multe de făcut, nici nu te poți mișca prea mult. Chiar și timpul pare să-și încetinească rotirea. Însă zilele de asediu sunt numărate și după ele urmează pentru unii moartea veșnică, iar pentru alții, slava veșnică. Pentru noi cei credincioși, răbdarea lui Dumnezeu înseamnă mântuire: „Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire” (v. 15). Dumnezeu ne dă șansa să ne pocăim, să fim schimbați, să creștem în credință, în dragoste și în rodire pentru slava Lui.
    În condiții dure, mulți însă își pierd speranța, credința și dragostea și se rătăcesc pe vreuna din multele căi ce duc la pierzare. Suflă un fel de vânt în valea aceasta a plângerii care îi trage pe mulți în mocirla arzătoare. De aceea, noi trebuie să veghem să rămânem ancorați de Stânca Vieții care este Hristos: „Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă, ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria…” (v. 17)
    Prin Domnul Isus am fost ridicați din starea de asediu a păcatului pentru Împărăția harului lui Dumnezeu. Acest har a început să ni-l facă cunoscut pe Dumnezeu. Crescând în harul Domnului Isus creștem și în cunoștința Lui: „creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava acum şi în ziua veşniciei. Amin.” (v. 18).
Vă invit să Îi mulțumim lui Dumnezeu împreună pentru următoarele lucruri:
– Am putut împărți câteva tractate la niște lucrători musulmani bengalezi care au venit să lucreze în Raigaon.
– Biserica Harvest din Raigaon s-a împărțit în grupuri de casă în condițiile carantinei. Noi aparținem de un grup de patru familii care se întâlnesc în clădirea bisericii.
– Duminică, 9 mai, am predicat grupului de patru familii care s-au întâlnit în biserică.
– Am făcut un program de părtășie prin telefon cu centrele noastre de misiune din Jalpaiguri, Mekliganj, Haldibari și Talma.
– Continuăm să pregătim Noile Testamente în hindi pentru Bihar.
– Săptămâna aceasta s-au reluat lucrările la acoperișul clădirii noastre.
– Pranish a început să desfășoare concursul de cântări creștine prin internet.
– Cei cinci membri ai familiei afectați de pandemie din Talma sunt într-o condiție stabilă.
Rugați-vă și pentru următoarele lucruri:
– Dumnezeu să deschidă calea ca să putem distribui în continuare Noi Testamente în Bihar.
– Mântuirea copiilor de care ne îngrijim.
– Creșterea adunărilor din Raigaon și din punctele de misiune.
– Un tânăr de la o altă biserică din Jalpaiguri ne-a rugat să mijlocim cu privire la nevoia lui de o familie.
– Rugați-vă pentru mântuirea cântăreților necreștini care participă la concursul de cântări creștine.
– Rugați-vă pentru vindecarea deplină a familiei din Talma.
– Fratele Dinesh să poată vesti Evanghelia în zona Haldibari, așa cum își dorește.
În condițiile vitrege de astăzi, ajută-mă să rămân alipit de Tine, prin Domnul Isus, până va trece toată furtuna judecății Tale. Amin!
Filip