Dumnezeu are un plan pentru viața noastră (Romani 8:29-30) – Devoțional, 7 mai

Acasă / Articole / Dumnezeu are un plan pentru viața noastră (Romani 8:29-30) – Devoțional, 7 mai

Dumnezeu are un plan pentru viața noastră iar acel plan a existat încă înainte de a fi timpul. El ne-a predestinat să fim transformați conform chipului lui Hristos, să fim parte din familia Sa, să fim îndreptățiți și glorificați.

Romans 8:29-30 (NTR)

29 Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, El i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca Acesta să fie primul născut dintre mai mulţi fraţi. 30 Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi îndreptăţit; iar pe aceia pe care i-a îndreptăţit, i-a şi glorificat.

Dumnezeu tocmai ne-a spus că El face toate lucrurile să lucreze spre bine pentru cei care Îl iubesc, pentru cei chemați potrivit cu planul Său. Dar ce este acest „bine” pe care El l-a promis? Găsim răspunsul în versetul 29. Voia lui Dumnezeu pentru fiecare creștin este asemănarea totală cu Fratele mai mare al familiei. Asemănarea cu Hristos este rezultatul minunat pe care și L-a propus Dumnezeu în mântuirea noastră.

Există cinci verigi în acest pasaj și fiecare va fi examinată: preștiința lui Dumnezeu, predestinarea, chemarea, îndreptățirea și glorificarea. Ele se leagă una de alta pentru a forma „lanțul mântuirii”. Rezultatul final al acestui proces de sfințire este “binele” pentru care Dumnezeu îi transformă pe copiii Săi și anume, să devină asemeni lui Isus. Ce final mai bun, mai glorios ar putea exista?

29 Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, El i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca Acesta să fie primul născut dintre mai mulţi fraţi.

Predestinat înseamnă hotărât dinainte potrivit cu scopul și planul lui Dumnezeu. Predestinarea este dreptul suveran al lui Dumnezeu (Fapte 4:28; 1 Cor 2:7; Efes 1:1). Dacă există dezbateri cu privire la „preștiință”, dacă ea se referă exclusiv la cunoașterea lui Dumnezeu, nu există nicio îndoială că  “predestinarea” (hotărârea mai dinainte) vorbește de voia divină. Toți aceia pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte i-a și hotărât înainte de întemeierea lumii, pentru ca nicio persoană cunoscută dinainte să nu se piardă.

Dar pentru ce suntem predestinați? Planul lui Dumnezeu hotărât dinainte de întemeierea pământului a fost acela de a face credincioși ca Isus. Iată unde cade accentul pasajului:

9b …să fie asemenea chipului Fiului Său,

Scopul pentru care am fost predestinați este să fim asemenea chipului Fiului Său.

Bolile, încercările și truda grea slujesc la modelarea vieții noastre, iar dacă nu ne răzvrătim, ele ne fac parte de calități ca ale lui Hristos pe care nu le-am dobândi altfel.

30 Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi îndreptăţit; iar pe aceia pe care i-a îndreptăţit, i-a şi glorificat.

În versetul 30 Biblia construiește un pod între veșnicia trecută și cea viitoare cu o însumare maiestuoasă a scopului lui Dumnezeu de răscumpărare. Versetul 30 afirmă pașii diferiți care duc la realizarea scopului divin al lui Dumnezeu. Remarcați cele 3 etape din podul mântuirii: chemați, îndreptățiți și glorificați.

Primul pas este chemarea lui Dumnezeu.

30a Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat;

Predestinarea este harul consecvent care lucrează dinainte de întemeierea lumii. Chemarea înseamnă confruntarea dintre noi și harul lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. Oamenii lui Dumnezeu răspund chemării Lui cu credință. Evanghelia este chemarea la mântuire a lui Dumnezeu. Chemarea vine atunci când Duhul ne atrage, convinge conștiința noastră de vină și judecată, iluminează înțelegerea, convinge voința și ne face capabili să-L primim pe Hristos.

Al doilea pas este îndreptățirea.

30b …pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi îndreptăţit;

Toți cei care se supun chemării Evangheliei sunt îndreptățiți. Îndreptățirea are loc atunci când Dumnezeu ne consideră drepți înaintea Lui. Prin credința în Isus, în cine este El și ceea ce a făcut El, Dumnezeu îndreptățește pe păcătosul care se pocăiește. Dumnezeu, prin credința noastră în viața, moartea și învierea lui Isus ne îndreptățește, sau ne plasează în poziție corectă față de Sine.

Al treilea pas este glorificarea.

30c …iar pe aceia pe care i-a îndreptăţit, i-a şi glorificat.

A fi glorificat înseamnă a avea glorie sau cinste scoasă la lumină sau descoperită. Glorificarea credinciosului este triumful final al harului lui Dumnezeu. Vom fi glorificați când vom sta înaintea Domnului. Atunci nu vom mai fi “lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Rom 3:23). “I-a glorificat” este la timpul trecut pentru că acest pas final este atât de sigur încât, în ochii lui Dumnezeu e ca și făcut.

În ziua aceea vom vedea și vom fi părtași la descoperirea deplină a slavei Sale și vom fi și noi glorificați. A fi glorificat este un alt mod de a spune că, în cele din urmă, copiii lui Dumnezeu vor fi schimbați după chipul Fiului Său; și tocmai acesta este “scopul” sigur și final al lui Dumnezeu (1 Ioan 3:2; Col. 3:4). Nimic nu poate fi mai glorios decât să fii ca Isus.

Gândește-te

Produce în tine un sentiment profund de mulțumire faptul că știi întregul plan de mântuire al lui Dumnezeu și că aceasta a fost intenția Lui din veșnicie?

Ai intrat în procesul de schimbare? Îi permiți lui Dumnezeu să-Și ducă la îndeplinire lucrarea de asemănare cu Fiul Său? Doar puterea lui Dumnezeu îți poate transforma viața!

Aplicație

Ascultă următoarea cântare despre Salvatorul Isus și urmează chemarea divină de a-ți încredința viitorul în mâna Lui, și de a te lăsa schimbat după chipul Său!

Un pas mai departe

Dacă dorești să aprofundezi această temă, poți citi următorul articol care analizează mai amănunțit pașii lui Dumnezeu spre mântuire (articol în limba engleză) —

bisericaprovidenta.ro/articole/2020-05-06-gods-steps-to-our-salvation