Dumnezeu ne iubește și este de partea noastră (Romani 8:31-39) – Devoțional, 8 mai

Acasă / Articole / Dumnezeu ne iubește și este de partea noastră (Romani 8:31-39) – Devoțional, 8 mai

Dumnezeu este de partea noastră și nu putem fi despărțiți de dragostea Lui. Trăiește în așa fel încât acest adevăr să fie întotdeauna transmis cu claritate.

Romani 8:31-39 (NTLR)

31 Ce vom spune deci despre aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?! 32 El, Care nu Şi-a cruţat propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da, împreună cu El, toate lucrurile?! 33 Cine va aduce vreo acuzaţie împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel Care-i îndreptăţeşte. 34 Cine este cel care-i va condamna? Cristos Isus, Cel Care a murit şi Care, mai mult decât atât, a fost înviat, este la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi. 35 Cine ne va despărţi de dragostea lui Cristos? Necazul, sau greutăţile, sau persecuţia, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau pericolul, sau sabia? 36 Aşa cum este scris:

„Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua,
suntem consideraţi ca nişte oi pentru tăiere.“

37 Însă, în toate aceste lucruri, noi avem victorie deplină prin Cel Care ne-a iubit. 38 Eu sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, 39 nici înălţimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creaţie nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru!

Am ajuns la ultimul devoțional și Pavel însuși concluzionează punând o întrebare:

31a Ce vom spune deci despre aceste lucruri?

El ne spune că datorită tuturor lucrurilor care s-au derulat în Romani 8 mai putem spune ceva. Știm că…

DUMNEZEU ESTE DE PARTEA NOASTRĂ

Pavel afirmă că toate cele spuse înainte arată fără îndoială că Dumnezeu este de partea noastră. Iar în cazul în care nu sunteți convinși de asta, Pavel mai aduce patru motive ca să știm cu tărie că Dumnezeu este de partea noastră!

În primul rând, știm că este de partea noastră deoarece deja ne-a dat tot ce are El mai bun.

31b-32 Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?! 32 El, Care nu Şi-a cruţat propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da, împreună cu El, toate lucrurile?!

Pavel nu ne spune aici că nu vom înfrunta opoziție în viață, ci că nimic din ceea ce ne stă împotrivă nu va împiedica planurile Lui pentru noi. Iar argumentul său pentru asta este că Dumnezeu deja ne-a dat ceea ce avea mai bun atunci când L-a dăruit pe Fiul Său pentru noi. Dacă Dumnezeu a făcut deja acest lucru, de ce lucru am mai putea duce lipsă, iar El să nu ni-l dea?

Haideți să păstrăm afirmația în context. „Toate lucrurile” de aici au legătură cu ideea că binele pe care Dumnezeu l-a planificat pentru noi este să ne facă mai asemănători cu Isus. Ideea că Dumnezeu este “pentru noi” nu poate fi separată de acest context. Dumnezeu nu ne promite aici să ne dea tot ce vrem, ci să ne pună la dispoziție tot ce avem nevoie pentru a rezista împotrivirilor de dragul Evangheliei, pentru ca la final să avem parte de slava lui Hristos.

Pot ști că Dumnezeu este de partea mea deoarece mi-a oferit deja tot ce are El mai bun.

În al doilea rând, știm că este de partea noastră pentru că ne califică să fim în prezența Lui.

Dumnezeu nu lasă pe oricine în prezența Sa, ci doar pe cei pe care i-a îndreptățit. Nu ceea ce facem ne permite accesul. Dacă ar fi după noi, niciunul nu ar reuși din cauza păcatului din viața lui. Chiar și un singur păcat ne-ar descalifica de la posibilitatea unei relații cu Dumnezeu.

Iată ce spune aici:

33 Cine va aduce vreo acuzaţie împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel Care-i îndreptăţeşte.

Nimeni nu poate afirma că nu putem intra în prezența lui Dumnezeu pentru că nu merităm. Asta reprezintă o acuzație împotriva noastră. Căci nu noi, ci Dumnezeu îndreptățește.

Știu că Dumnezeu este de partea mea deoarece mă califică să intru în prezența Sa prin neprihănirea Fiului Său Isus pe care o transferă asupra mea.

În al treilea rând, știm că este de partea noastră deoarece El pledează pentru cauza noastră.

Dacă vreodată aș fi acuzat pe nedrept de crimă, știu că dacă m-aș duce la judecată, mi-aș dori să am un avocat bun care să pledeze pentru mine. Și ar fi chiar mai bine dacă avocatul meu ar fi fiul judecătorului care va decide soarta mea. După cum vedem în versetul 34, acesta este în esență avantajul pe care-l avem în situațiile când alții ne-ar acuza când ne înfățișăm înaintea Domnului.

34 Cine este cel care-i va condamna? Cristos Isus, Cel Care a murit şi Care, mai mult decât atât, a fost înviat, este la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi.

Aici Pavel se întoarce la ideea cu care a început capitolul. În versetul 1 spunea: “Așadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus.” Și acum întărește aceeași idee prin întrebarea retorică – întrebare la care răspunsul așteptat este “nimeni”. Motivul pentru care nimeni nu ne poate condamna este că Dumnezeu Fiul în persoană, Cel înviat dintre morți, dovedește în locul nostru faptul că plata pentru păcatele noastre este cea potrivită. El șade acum la dreapta lui Dumnezeu Tatăl și mijlocește pentru noi.

Deci, de fiecare dată când Satan sau altcineva încearcă să ne acuze, Isus este chiar lângă Tatăl Său pledând pentru cauza noastră, reamintindu-le celor care ne-ar acuza că El a plătit deja prețul pentru păcatele noastre la cruce, odată pentru totdeauna.

Știu că Dumnezeu este de partea mea deoarece Fiul Său este la dreapta Sa pledând pentru cauza mea.

În al patrulea rând, știm că este de partea noastră deoarece nu va permite ca ceva să ne despartă de dragostea Lui.

35 Cine ne va despărţi de dragostea lui Cristos? Necazul, sau greutăţile, sau persecuţia, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau pericolul, sau sabia? 36 Aşa cum este scris:

„Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua, suntem consideraţi ca nişte oi pentru tăiere.“

37 Însă, în toate aceste lucruri, noi avem victorie deplină prin Cel Care ne-a iubit. 38 Eu sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creaţie nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru!

Pavel stă mai mult la această idee decât la toate celelalte la un loc. Știm că ultimele 5 versete din acest capitol conțin o singură idee. Pasajul începe și se termină cu ideea că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Isus. Pavel ne spune că nicio încercare prin care am putea trece vreodată, indiferent cât de dureroasă sau dificilă ar fi, nu indică nicidecum că Dumnezeu este împotriva noastră.

De fapt, deoarece El este pentru noi, nu doar că supraviețuim acestor necazuri, ci suntem mai mult decât biruitori din cauza dragostei Sale pentru noi. Expresia “mai mult decât biruitori” este un singur cuvânt în limba greacă. Este un cuvânt compus care înseamnă „a triumfa deplin”, adică nu doar câștigăm , ci biruim pe deplin toate acele lucruri.

Știm că Dumnezeu este de partea noastră deoarece nu va permite ca nimeni sau nimic să ne despartă de dragostea Sa.

Gândește-te

1. Dumnezeu este pentru tine. Tu ești “pentru Dumnezeu” întotdeauna? Îl iubești?

2. Dumnezeu este pentru tine, dar tu ești dispus să-ți asumi riscuri de dragul Evangheliei? Pierzi ocazii de a împărtăși Evanghelia de frică să nu fii respins?

3. Ce ai face de dragul Evangheliei dacă ai ști sigur că Dumnezeu este pentru tine?

Aplicație

Dumnezeu nu-i cheamă pe cei calificați, îi califică pe cei chemați.

Vedem că se apropie finalul perioadei de carantină și într-o zi ne vom întoarce la biserică, la fel ca înainte. Întreabă-te:

  • Vrei să spui Evanghelia conștient fiind că Dumnezeu a promis să-ți dea cuvintele potrivite, știind că nu ești responsabil de răspunsul altora, ci doar de credincioșia ta?
  • Vrei să te oferi voluntar să lucrezi cu copiii, știind că Dumnezeu te va echipa să poți face asta?
  • Vei sluji oriunde va fi nevoie știind că Dumnezeu va fi de partea ta?

Petrece timp în rugăciune, cere-I să-ți arate ce vrea El să faci, crezând că El e de partea ta. Apoi scrie ce ți-a transmis ca semn de aducere aminte. Când se va termina carantina, acționează ca atare. Îți imaginezi ce am putea face ca biserică dacă am avea oameni care știu acest lucru și duc o viață bazată pe acest adevăr?