Normalitatea după COVID-19

Acasă / Articole / Normalitatea după COVID-19

O frază pe care o auzim repetându-se în zilele acestea este: „Noua normalitate de după COVID-19”. Dar care ar trebui să fie normalitatea pentru noi, urmașii lui Hristos, astăzi?

Este extrem de important să ne asigurăm că perspectiva noastră este una biblică și nu una afectată de știrile transmise pe media.

Două imperative ale Domnului Isus, care ar trebui să constituie normalitatea Bisericii după COVID-19 sunt: rugați-vă și duceți-vă și faceți ucenici!

Dumnezeu a îngăduit vremuri de pandemie și ne-am așteptat ca oamenii să se smerească înaintea lui Dumnezeu, să se pocăiască de păcatele lor și să-L caute din toată inima pe Dumnezeu. În realitate, nu s-a întâmplat acest lucru. Nu mulți ne-au căutat, ca să le spunem despre Domnul Isus!

În faza inițială a pandemiei, oamenii au fost de-a dreptul șocați, unii au fost chiar destabilizați psihic, datorită pericolului și a încărcăturii emoționale din perioada de izolare, apoi îngrijorarea a început să scadă, iar viața să reintre în normal.

Dragii mei, mai mult ca oricând realizăm că nu există substitut la îndemnul și învățătura Domnului Isus. Noi suntem chemați să ne ducem spre oameni. În Matei 9:37 Domnul Isus spune: Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Secerișul a fost mare pe vremea Domnului Isus și este mare și astăzi. Soluția unică oferită de Domnul Isus este rugăciunea, pentru că doar rugăciunea aduce schimbarea scontată. Doar în urma rugăciunii Dumnezeu promite să ridice lucrători care să meargă să strângă recolta. Secerișul din România are nevoie de lucrători, Europa seculară are nevoie de lucrători bine echipați cu profil apologetic, grupurile etnice neevanghelizate sunt și ele în așteptare.

Charles Spurgeon a spus că versetul 38 din Matei 9:  Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui – era pentru el mai arzător decât oricare alt verset din Scriptură. Acest verset îl urmărea continuu.

Fie ca și pentru noi astăzi, rugăciunea stăruitoare pentru lucrători și pasiunea pentru mărturisirea Evangheliei să constituie noua normalitate de după COVID-19!

Valentin Hrihorciuc,
Coordonator Agenția Kairos