Înălțare înaintea lui Dumnezeu – Scrisoare misionară, India (21 august 2020)

Acasă / Asia / Înălțare înaintea lui Dumnezeu – Scrisoare misionară, India (21 august 2020)

Iacov 4:6-10

Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu  stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.” Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră, în întristare: Smeriţi-vă înaintea Domnului şi El vă va înălţa.

Atotputernicul Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze în prezența gloriei Sale. El vrea să ne înalțe din păcat și moarte către sfințenie și viață veșnică. El face aceasta prin Domnul Isus. Pentru a intra în posesia acestei mareții, iată ce noi trebuie să facem:

Trebuie să ne smerim înaintea lui Dumnezeu (v.6, 10). Smerenia este atinsă când noi ne lepădăm de ceea ce suntem sau am putea fi fără Dumnezeu și ne găsim întreaga valoare în Domnul Isus.

2. Să ne supunem voii lui Dumnezeu (v.7a). Satan a căzut din cer atunci când El a ales independența de Dumnezeu. Noi suntem ridicați din căderea împreună cu Satan, din ziua aceea când ne lepădăm de voia și întelepciunea proprie pentru a urma voia lui Dumnezeu în Domnul Isus.

3. Trebuie să renunțăm în a mai fi prieteni ai Diavolului pentru a-i deveni vrăjmași (v.7b) din pricina relației noastre cu Domnul Isus. În lupta împotriva lui trebuie să fim gata să ne dam chiar și viețile noastre. Piederea vieților noastre în lupta credinței în Domnul Isus este un câștig de viață veșnică.

4. Să ne curățim viețile de păcat (v.8). Aceasta înseamnă a ne face partea în a ne separa de păcat. Numai așa sângele Domnului Isus poate să lucreze în viața noastră sfințirea.

5. Să ne pocăim de păcat (v.9). Cel rău ne-a învățat să ne bucurăm de ceea ce urăște Dumnezeu pentru a-L întrista pe Dumnezeu și a ne face părtași mâniei lui Dumnezeu. Noi scăpăm din această cursă când ne hotărâm să urâm ceea ce El urăște chiar dacă acesta a devenit al nostru.

Vrem să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru următoarele lucruri:

1. Am putut predica duminică în biserica Harvest.

2. Mașina noastră a fost reparată și adusă înapoi.

3. Am putut da un Nou Testament în Hindi și niște tractate mecanicului care ne-a reparat mașina (El este un musulman numit Babu).

4. Am mai putut da un Nou Testament în bengaleză la un negustor care a venit la casa noastră.

5. Un grup de patru bengalezi a venit din Jalpaiguri pentru a se interesa de lucrarea noastră. Trei erau creștini și un om de afaceri necreștin.

6. M-am putut ocupa mai mult de studiile copiilor (atât dimineața, cât și după-masa).

7. Lucrarea a continuat la a doua clădire săptămâna aceasta.

8. Cumnatul meu Amardeep a vizitat un sat de lângă Malbajar pentru a oferi ajutor alimentar al proiectului „Pâine și pește pentru 5.000” populației din tribul adibashi din zonă.

9. Amardeep a vizitat de asemenea satul unde au avut loc sinuciderile și a împărțit cam 10 Noi Testamente în Hindi acolo.

10. Înregistrarea și trimiterea prin WhatsApp a unor mesaje biblice scurte.

11. Sărbătorirea zilei de naștere a lui Rahul (unul dintre adolescenții bengalezi aflați în grija noastră).

12. Ashish se implică acum la școala duminicală prin traducerea din nepaleză în bengaleză pentru copii.

Rugați-vă și pentru următoarele lucruri:

1. Situația spirituală între necreștinii din zona Raigaon (creștinii chiar dacă sunt numeroși în Raigaon, sunt totuși o minoritate). Într-un interval relativ scurt, cinci persoane necredinciose s-au sinucis în zona Raigaon (marea majoritate foarte tineri, din satul învecinat). Se vorbește între ei că ar urma încă alte cinci persoane să se sinucidă.

2. Chiar dacă infecția s-a retras de la piciorul meu, a apărut la amândouă mâinile.

3. Planul de a vizita din nou Jalpaiguri pentru urmatoare motive:

a. Sora Rebeca trebuie să își cumpere din nou medicamente.
b. Rahul și Ashish trebuie să se înscrie in noul an școlar.
c. Mașina noastră trebuie verificată și ce a rămas nereparat să fie reparat.
d. Aș dori să cumpăr timbre și plicuri pentru a trimite Noi Testamente în Hindi prin poștă.
e. Să ne întâlnim cu lucrătorii și credincioșii din zonă.

4. Întelepciune în întocmirea, înregistrarea și distribuirea mesajelor audio biblice pentru a fi roditor după voia lui Dumnezeu.

5. Reîntoarcerea copiilor care vor avea examene în curând.

Tata, ajută-mă să însetez după înălțarea care vrei să mi-o dai prin Domnul Isus și ajută-mă să îmi fac partea mea la aceasta!

Daniel