Până la capăt și fără nicio condiție – Scrisoare de informare, familia Bagdas

Acasă / Asia / Până la capăt și fără nicio condiție – Scrisoare de informare, familia Bagdas

Pace dragi frați și surori,

Salutări  în numele Domnului Isus Hristos!  Domnul să ne ajute să-L urmăm cu toată inima din plin,  până la capăt și  fără nicio condiție! Dacă vom face așa cu siguranță că ne așteaptă o  cunună sus în cer!

Pasajul din Matei 25:33-46 ne spune: „şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi M-aţi primit; am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine. Atunci, cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?’

Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.’ Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau; am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.’Atunci, Îi vor răspunde şi ei: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?’ Şi El, drept răspuns, le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.’ Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”

Doresc să mulțumesc tuturor fraților și surorilor care ne susțin atât în rugăciune cât și financiar. Cu ajutorul Agenției Kairos și a fraților din nenumărate biserici, am putut să dăruim alimente până în momentul de față la 800 de familii.

Cele mai recente locații în care am reușit să mergem și să distribuim alimente au fost în Bandapani, Mal Bazar și Teesta Bazar. Mă bucur că am reușit să ajung în aceste locuri la timpul potrivit, pentru că oamenii de aici sunt în mare nevoie. În Bandapani sunt grădini de ceai, dar care au fost închise în urmă cu 8 ani, așa că muncitorii au început să spargă pietre pentru construirea de drumuri, ca să-și câștige existența. Din cauza pandemiei și această muncă grea a fost oprită, așa că unii nu au putut înfrunta situația și s-au sinucis.

Sunt organizații care vin în sprijinul acestor oameni, însă mă bucur că am reușit să ajung și eu, iar oamenii de aici s-au bucurat foarte mult. În fiecare din aceste locații am reușit să distribuim la 100 de familii alimente precum: orez, cartofi, ulei, ceapă și alte alimente necesare. De data asta au fost în total 300 familii cărora le-am venit în întâmpinare și sprirjinindu-i într-un mod practic. Încă mai sunt familii în nevoie și dacă Domnul vă pune pe inimă să dăruiți, ajutorul oferit este mai mult decât binevenit. Cu siguranță, Domnul vă va răsplăti așa cum am citat versetul de mai sus.

Mulțumim Domnului pentru Kairos și pentru frații din diverse biserici, care ne iubesc în adevăr și ne poartă de grijă atât nouă cât și lucrării de aici.

Vă rugăm să nu încetați să ne susțineți de rugăciune!

Motive de rugăciune:

1. Vă rugăm să vă rugați pentru localitatea Devipur, în care oamenii suferă foarte mult din cauza pandemiei, sunt în stare de panică şi au nevoie de Isus.

2. Rugați-vă ca să ne putem reuni în rugăciune la casa Domnului.

3. Rugați-vă pentru Nepal, vă rog, deoarece se confruntă cu probleme de rasism.

4. Rugați-vă, vă rog pentru India care suferă foarte mult din cauza virusului corona și mai mult de atât este implicată în conflict direct cu China plus tulburări cu Pakistanul. Fie ca Domnul să aducă pace în țara noastră!

În încheiere vă salutăm și vă îmbrățișăm de aici din India,
Familia Bagdas