Scrisoare de Rugăciune, India (2 octombrie 2020)

Acasă / Asia / Scrisoare de Rugăciune, India (2 octombrie 2020)

Vom birui — Evrei 12:5-11

Pace,

Prin Domnul Isus avem biruința necesară în lupta noastră pe aceast pământ pentru a merge în cer. În comformitate cu Evrei 12:1-11, ne stau înainte patru obstacole în drumul nostru către cer:

1. Păcatul (v.1,4). Păcatul este un șarpe șiret care se încolăcește în jurul nostru încetișor, până când nu mai putem respira. Pentru a ieși din strânsoarea lui trebui să fim gata să ne lepădăm de viața noastră pe acest pământ (v.4) pentru că plata păcatului este moartea. Numai asupra trupului nostru are păcatul efect dacă suntem în Hristos. Și Dumnezeu îi poate permite lui Satan să ne distrugă trupurile, dar niciodată sufletele noastre. Avem viață veșnică în Domnul Isus dacă cu adevarat ne lepădăm de păcat și suntem hotărâți să luptăm până la moarte împotriva păcatului. Prin Domnul Isus biruim împotriva vicleniei și puterii păcatului.

2. Crucea (v.2). Drumul către cer este unul singur pentru oamenii lumii acesteia păcătoase. Acesta este prin crucea Domnului Isus. Crucea Domnului Isus este atât unică, cât și personală. Este unică pentru că numai prin suferința și moartea Domnului Isus s-a plătit lui Dumnezeu plata păcatelor noastre. Crucea trebuie să fie de asemenea personală pentru noi, ca și Domnul Isus, trebuie să ne dăruim suferinței ascultării de Dumnezeu până la moarte.

3. Împotrivirea păcătoșilor (v.3). Majoritatea oamenilor iubesc păcatul. Dar prin Domnul Isus suntem învățați să îl urâm. Aproape toți alunecă spre Iad. Dar prin Domnul Isus mergem împotriva gloatei. Aceasta îi deranjează pe cei din jur care vor sa meargă comfortabil către Iad. Și mai mult îi supără că le stricăm formația, încercăm să smulgem și alții ca să meargă împreuna cu noi către Cer. Într-o strânsă unire cu Domnul Isus, găsim resursele iubirii cerești care să stingă focul urii lumești.

4. Disciplina lui Dumnezeu (v.5-11). Mersul către Cer nu este o cale ușoară numai pentru că întampinăm împotrivirea altor păcătoși. Școala cerului este great. Cerințele lui Dumnezeu sunt mari și disciplina prin care trebuie trecut este dificilă. Dumnezeu disciplinează pe toți copiii Săi. Numai cei care acceptă asprimea dragostei lui Dumnezeu ajung în Cer. Calea către viața veșnică este cu trandafiri care au spinii tranformării noastre în chipul Domnului Isus.  Dar Domnul Isus ne-a promis că va fi împreună cu noi până la sfârșit.

Acestea sunt cateva motive pentru care îi putem mulțumi lui Dumnezeu săptămâna aceasta:

1. Și săptămâna aceasta am putut înregistra câteva mesaje audio.
2. Duminică am predicat din nou la grupul de tineri ai bisericii Harvest.
3. Elio (unul dintre tinerii în grija noastră) s-a reîntors în Jalpaiguri.
4. Construcția a înaintat la ambele clădiri.

Rugați-vă și pentru următoarele lucruri:

1. Duminica aceasta urmează să predic atât în adunare cât și la grupul de tineret.

2. Sora Dipali dorește să își întâlnească unul dintre frați care urmează să plece la muncă la Bengalore. Rugați-vă pentru mântuirea rudelor lui Dipali.

3. Mama lui Lotika și Natan dorește să îi ia în satul lor pentru câteva zile. Rugați-vă pentru mântuirea familiei lor. De fapt, cred ea dorește să îi ia pe copii ca să participe la festivalul închinării la idoli.

4. Rugați-vă pentru căutarea și găsirea oilor rătăcite din Haldibari (Manik, Beauty, Kishor, Monoronjon și alții).

5. Rugați-vă pentru vindecarea lui Bishojit și Soma.

6. Rugați-vă pentru situația noastră aici. Pandemia a intrat și în satul nostru cu unul dintre vecinii noștri internat în spital. Dânșii nu sunt credincioși. Rugați-vă pentru mântuirea lor.

Tată, pe Calea Vieții Veșnice, Domnul Isus să îmi fie biruința!

Daniel