Scrisoare de Rugăciune, India (4 septembrie 2020)

Acasă / Asia / Scrisoare de Rugăciune, India (4 septembrie 2020)

Semnalele de avertizare pentru credincioși – Apocalipsa 3:1-6

Dacă citim Cartea Judecății lui Dumnezeu, Apocalipsa, realizăm că, din punct de vedere istoric, noi suntem la începutul desfățurării Judecății lui Dumnezeu cu întreaga lume. În primele capitole vedem că Hristos Își judecă Bisericile, pe cei credincioși. După judecata celor credincioși, Domnul Isus se ocupă de cei necredincioși.

Haideți să ne ațintim privirile la câteva semnale de avertizare care ne sunt date în Apocalipsa 3:1-6:

1. Îți merge numele că traiești, dar ești mort (v.1b). Trebuie să vedem că viața noastra interioară (a inimii, a gândurilor noastre) să se potrivească ‘publicității’ sau imaginii care încercăm s-o arătăm celor din jurul nostru. Dumnezeu va judeca realitatea nu a ceea ce noi încercăm să arătăm celor din jurul nostru. Dacă, în realitate, ne bălăcim în păcate, chiar dacă ne merge numele că trăim, suntem morți. Aceasta este tot mai mult adevărat pentru lumea care trăiește tot mai mult în ‘internet’ și nu într-o viață ‘reală’.

2. Ceea ce este veritabil este pe moarte (v.2a). Pare că Dumnezeu Își închide taraba și Își strânge calabalâcurile. E o o vreme de ‘shut down’. Dar trebuie să fim atenți ca nu cumva și dragostea, credința, și speranța noastră în Domnul Isus să nu ne fie luate și date altora pentru că ne-am dovedit robi netrebnici.

3. Fapte nedesvărșite înaintea lui Dumnezeu (v.2b). Nu are atât de mare importanță ceea ce facem, cât facem, cum facem. Este mai important dacă o facem înaintea lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu și răsplății Lui. Stăpânul, Judecătorul și Beneficiarul faptelor noastre trebuie să fie Dumnezeu.

4. Haine mânjite (v.4). Dumnezeu ne dă haine albe nepătate, spălate în sângele prețios al Domnului Isus prin pocaința față de păcat și credința în Domnul Isus. Noi trebuie să păstrăm aceste haine continuând în credință și pocăință până la sfărșitul vieții noastre pe acest pământ. Nu trebuie să lăsăm ca niciun păcat să se întărească în viața noastră ca o pată care să mânjească hainele și mărturia noastră.

Mulțumiți lui Dumnezeu împreună cu noi pentru următoarele lucruri:

1. La casa noastră se fac pregătiri pentru a obține o conectare la internet.
2. Toți stâlpii de la parterul celei de a doua case au fost construiți.
3. Sompa și Ratna, doua dintre adolescente, s-au reîntors în grija noastră.
4. Sâmbătă a fost redeschisă adunarea Harul din Jalpaiguri.
5. Duminică biserica Harvest era plină.
6. Frații Sujit și Jaianta au vizitat câteva familii din tribul Rajbangshi în Jalpaiguri.
7. Fratele Abigail Murmu conduce o adunare a celor din tribul adibashi în zona Randamali.
8. Ratna a fost acceptată ca student la facultatea din Gurubathan.
9. Fratele Dinesh ne-a vizitat și am avut o părtășie frumoasă cu el.
10. Frații Atzinto și Jaianta au participat la binecuvântarea noului născut in familia lui Moloy din Talma (cu un an în urmă am participat la îngroparea unui nou născut din aceeași familie). Prin îndurarea lui Dumnezeu ei au primit un alt copil.

Rugați-vă pentru următoarele lucruri:

1. Trebuie să predic duminica aceasta în biserica Harvest.
2. Rugați-vă cu privire la călăuzirea lui Dumnezeu cu privire la lucrarea noastră cu copiii.
3. Călăuzire cu privire la decizia finală pentru Ratna de a sta la noi și de a studia la facultatea din Gurubathan.
4. Pace și mântuire pentru familia Sagarikei din Jalpaiguri.
5. Vindecarea soțului Sompei din Jalpaiguri.
6. Studiile biblice ale lui Sanjit prin internet.

Tată, Tu ai ochi ca para focului, pătrunde în cele mai tainice cămăruțe ale inimii și minții mele și ajută-mă să Îți fiu întru totul credincios până la moarte. Flacăra dragostei Domnului Isus să ardă orice taciune al păcatului pentru ca haina mărturiei vieții mele să stralucească prin neprihănirea Domnului Isus! Amin.

Daniel