Scrisoare de Rugăciune – West Bengal, India (7 august 2020)

Acasă / Asia / Scrisoare de Rugăciune – West Bengal, India (7 august 2020)

Puterea care stă în spatele unității creștine (Filipeni 2:1-2a)

Pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu, este foarte important să cultivăm unitatea frățească  pentru că noi trebuie să rămânem în părtășia frațească pentru a fi mântuiți. Putem face aceasta folosind ingredientele lui Dumnezeu pentru creșterea unității (Filipeni 2:1-2a):

1. Îndemnarea în Hristos. Copiii lui Dumnezeu sunt membri în trupul Domnului Isus. Domnul Isus le este Cap. Ei beneficiază de învățătura Domnului Isus. Cuvântul lui Hristos ne curățește inima și ne dă intelepciunea transformării în chipul Lui. Pentru că Domnul Isus este în cer, Dumnezeu a înmânat această îndatorire urmașilor Săi care sunt încă în lume. În smerenie, noi trebuie să facem lucrarea Domnului Isus de a ne învăța unii pe alții până El se reîntoarce.

2. Mângâiere în dragoste. Noi suferim cu toții în lumea aceasta a păcatului. Dar prin harul lui Dumnezeu, nu ni se întamplă la toți în același timp. De aceea, care este voia lui Dumnezeu pentru cei care nu sunt în suferință acum? Ei trebuie să îi mângâie pe cei care sunt în suferință acum. Aceasta este voia dragostei lui Dumnezeu care este în noi pentru a sluji altora. Și uite așa, mângâindu-ne unii pe alții, ne vom trezi într-o zi în Locul Mâgâierii.

3. Legătură a Duhului Sfânt.  Noi suntem cu toții unici și de aceea diferiți. Cum poate o așa mare diversitate să fie unită? Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt în noi. Duhul Sfânt zidește trupul Domnului Isus: mântuiește din păcat și integrează în părtășia dragostei Domnului Isus. Nu e loc pentru mândrie pentru nici unul. Unitatea în adevăr și în dragoste este lucrare Duhului Sfânt. Noi trebuie să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt și nu de spiritul lumii acesteia.

4. Milostivire și îndurare. Dragostea și mila sunt fructele aceluiași pom. Dragostea și mila transformă pluralitatea în unitate. Mila și îndurarea îi aduce împreună pe cei puternici și pe cei slabi, pe cei frumoși și urâți, pe sănătoși și bolnavi, pe neprihăniți și păcătoși, pe cei bogați și cei săraci, cu un singur scop: mântuirea. Haideți să urmăm chemarea milei Domnului Isus!

5. Creșterea bucuriei. Bucuria adevărată este energia eliberată la zidirea trupului Domnului Isus. Aceasta înseamnă ca de câte ori contribuim la zidirea trupului Domnului Isus, Dumnezeu ne înalță în spiritul nostru mult mai mult de cât ar putea să o facă orice adicție.

Vrem să vă împărtășim câteva dintre motivele noastre de mulțumire:

1. Săptămâna aceasta am putut pregăti studiul biblic la un capitol din Evanghelia dupa Ioan în română și engleză.

2. Duminica am înregistrat câteva mesaje scurte în română, engleză și bengaleză.

3. De trei ori pe săptămână am păstrat legătura prin telefon cu credincioșii din alte puncte de misiune.

4. Soțul sorei Sompa din Jalpaiguri a început un program de dezintoxicare (era un bețiv înrăit). De asemenea, el și-a arăta disponibilitatea de a participa la un studiu biblic împreună cu fratele Jaianta.

5. Saroja s-a întâlnit cu Atzinto pentru a-i înmâna ajutorul pe care i-l ceruse.

6. Lucrătorii au continuat să pregatească pentru turnarea plafonului primei clădiri.

7. Rahul a început să meargă pentru meditații la soția cumnatului meu.

8. Fata sorei Sompa din Jalpaiguri a început un studiu biblic cu fratele Jaianta.

Rugați-vă și pentru următoarele lucruri:

1. Săptămâna viitoare ar urma să se toarne plafonul. Mulți lucrători vor fi necesari pentru aceasta. Rugați-vă pentru ocrotire și o bună marturie înaintea lucrătorilor necreștini.

2. Soțul Sompei să fie izbăvit pe deplin de băutură.

3. Mutarea planificată a lui Atzinto din Talma înapoi în Jalpaiguri.

4. Creșterea îmbolnăvirilor pandemiei și în Jalpaiguri.

5. Planul de a folosi proiector video pentru întâlnirile de rugăciune din Raigaon.

6. Creșterea cazurilor de infecție (în special la picioare) în rândul copiilor nostri.

7. Pentru fratele Akash care continuă sa vină la părtășie cu frații din Jalpaiguri.

8. Pentru David, care îi vizitează uneori pe frații din Jalpaiguri, dar încă nu s-a pocăit de mândria lui.

Tata, fă-mă Tu instrumentul Tău smerit și ascultător pentru zidirea trupului Domnului Isus!

Daniel