Zidind Unitate (Efeseni 4:2-7) – Scrisoare de Rugăciune, India

Acasă / Asia / Zidind Unitate (Efeseni 4:2-7) – Scrisoare de Rugăciune, India

… cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.

În condițiile în care bisericile sunt spulberate de boala fizică, sunt convins că boala spirituală este de asemenea la pândă pentru a risipi oile Bunului Păstor. Deci trebuie să ne aducem aminte cum să păstrăm unitatea între noi ca și credincioși:

1. Unitatea creștină este zidită pe caracterul Domnului Isus (v.2): smerenie deplină, blândețe, răbdare, toleranță în dragostea Domnului Isus. Cine nu se lasă transformat în omul dinlăuntru, nu poate avea nicio speranță cu privire la unitatea Raiului.

2. Încearcă totul pentru a păstra unitatea Duhului Sfant și a păcii (v.3). Noi putem merge pe același drum atâta vreme cât este de acord cu Duhul Sfânt și roadele lui (cum este pacea). Duhul Sfânt ne-a vorbit clar prin Cuvântul lui Dumnezeu. Unde nu se trăiește conform cu acesta, părtășia se termină. Unde nu este ascultare de acest Cuvânt, părtășia se termină.

3. Aduceți-vă aminte de ceea ce aveți în comun: același Duh Sfânt, Domn, credință, botez, și Dumnezeu. Dacă însă este un alt duh, domn, credință, botez, sau Dumnezeu, nu mai poate fi vorba de o unitate spirituală.

4. Verifică dacă nu cumva diferențele sunt în fapt diferite manifestări ale harului Domnului Isus (v.7). În același trup sunt diferențe între diferitele membre. Totuși, ele lucrează împreună.

Avem câteva motive de mulțumire de împărtășit:

1. Starea urechii lui Rohit s-a îmbunătățit mult.

2. Cumnata mea și fata dânsei s-au vindecat de răceală.

3. Am putut extinde bucătăria noastră pe lemne și să construim o altă sală de mese tot temporară.

4. Dumnezeu a purtat grijă de noi și ai noștri.

5. Săptămâna aceasta am început un grup de studiu biblic în română și altul în bengaleză prin WhatsApp. Cartea pe care am început să o studiem este Efeseni.

6. Am facut cunostință cu Tulsi Rai din Gurubathan. Dânsul nu este încă creștin.

Fiți alături de noi în rugăciune și pentru următoarele lucruri:

1. Mântuirea lui Tulsi Rai.

2. Mântuirea fostului nostru șofer (Madab).

3. Ca să fim o încurajare pentru alți frați și surori prin ceea ce ne-a ajuta Dumnezeu să scriem, spunem și facem.

4. Ca Dumnezeu să lucreze la inimile copiilor noștri (în special Ashish, dar și Jisai).

Tată, ajută-mă ca fiind parte din trupul Domnului Isus, să pot păstra unitatea în dragoste împreună cu ceilalți copii ai Tăi care sunt în același trup. Amin.

Daniel