Scrisoare misionară din India (24 iulie 2020)

Acasă / Asia / Scrisoare misionară din India (24 iulie 2020)

Răspunsul potrivit la revelația lui Dumnezeu – Romani 1:21-32

Această lume poartă semnătura Creatorului ei și în lucrurile mici și în cele mari. Dumnezeu s-a descoperit pe Sine Însuși atât prin cuvinte, cât și fără cuvinte. Dar Dumnezeu S-a descoperit El însuși pe deplin în Persoana Domnului Isus. Dumnezeu este dragoste — sfântă, veșnică și atotputernică.

Cum trebuie să răspundem la revelația lui Dumnezeu?

1. Dumnezu trebuie glorificat (v.21). Glorificare este atribuirea poziției unice și supreme a lui Dumnezeu prin Domnul Isus. Glorificarea se face în primul rând printr-un Cuvânt mărturisitor, dar și prin atitudinea vieților noastre. Glorificarea este dragostea exclusivă și preaînaltă care ar trebui să îi aparțină numai lui Dumnezeu. Glorificarea nu poate fi făcută prin înlocuitori cum ar fi idolii (obiecte care să reprezinte pe Dumnezeu) sau persoane alese de noi (v.23).

2. Mulțumire lui Dumnezeu (v.21b). Primind totul din mâna lui Dumnezeu, este normal ca să Îi dăm toată mulțumirea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că trebuie să învățăm să Îi mulțumim lui Dumnezeu atât în bucurii, cât și în necazuri. Mulțumirea este întoarcerea florii vieții noastre către Singurul soare adevărat de pe cer. Mulțumirea merge mână în mână cu smerenia înaintea atotputernicului Dumnezeu.

3. Respect față de adevărul descoperit de Însuși Dumnezeu (v.25). Dumnezeu nu va accepta niciodată să Îi coborâm slava la nivelul vremelniciei și păcătoșeniei noastre.

4. Păstrarea lui Dumnezeu pe orizontul vieții noastre (v.28). Satan și păcatul nostru ne-au despărțit de Dumnezeu. Dar prin Domnul Isus suntem reuniți cu Dumnezeu. Noi trebuie să păstrăm această relație cu Dumnezeu vie printr-o ascultare în conformitate cu Cuvântul și Duhul Sfânt.

5. Împotrivire față de păcat atât în viața personală, cât și în viața altora (v.32). Dacă am fost născuți din nou din Dumnezeu prin Domnul Isus, Duhul Sfânt locuiește în noi, sămânța sfântă se va lupta în noi pentru a ne tranforma așa cum este Dumnezeu și pentru ca să Îl reprezentăm pe El în această lume. Dumnezeu dorește ca noi să jucăm un rol activ în planul Lui de mântuire în această lume.

Dorim să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru următoarele lucruri:

1. Vindecarea lui Moses, Matthias și a piciorului meu.

2. S-au început pregătirile pentru turnarea plafonului (construirea cofrajului de lemn) primei case.

3. Am putut rezerva timpul liber de duminica pentru inregistrarea de predici in trei limbi.

4. Am mai înaintat un pic în studiul biblic din Evanghelia dupa Ioan.

5. Am învățat să tai bambu din pădure.

Rugați-vă și pentru următoarele lucruri:

1. Pentru Cuvântul pe care îl am de vestit în biserica Harvest duminica aceasta.

2. Pentru mântuirea lui Ashish care continuă să se certe cu Saroja aproape în fiecare zi.

3. Cu privire la înrautațirea situației cu pandemia inclusiv în Jalpaiguri. Frații din Jalpaiguri nu au putut deschide biserica săptămâna trecută.

4. Cu privire la inundațiile care se întâmplă în unele părți ale statului Bihar.

5. Atzinto, care face lucrare în Talma, a trimis următoarele motive de rugăciune:

a) Pentru părtășia de casă pe care o organizează de doua ori pe lună la casa lui.
b) Pentru vindecarea lui Mohonto, a soției lui Mohonto și a fetei lui Atzinto care are febră.
c) Pentru nevoile lor financiere.

Tată, fie ca viața mea să reflecte gloria Ta mântuitoare în aceasta lume. Mulțumesc pentru mântuirea care este numai în Domnul Isus.  Amin.

Daniel

Citește Scrisoarea din 31 iulie 2020.